رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دستخط محمدشاه قاجار

دستخط«محمدشاه قاجار»با فرامین و توصیه هایی برای چند تن از اشراف زادگانی که جهت تحصیل عازم فرنگ بودند

«حسینقلی آقا» در علم سرکردگی پیاده و توپخانه انشاالله تعالی،«میرزا زکی» مهندس خوب انشاالله،«میرزا رضا» پاتسقه و چیت ساختن و شکر صاف نمودن که قند بشود انشاالله تعالی، دیگر پی کار رفتن درس خواندن، در پاریس به کارهای بیهوده و تماشاها نرفتن، لامذهب نشدن که لعنت خدا به لامذهب. انشاالله به کارهای موثرخورند، آراسته برگردند. ۸ میزان سنه ۱۲۶۰

***

در حواشی به خط ریزتر نوشته شده:

چون«میرزا رضا» نقاش است، در نقاشی هم می‌تواند کار کند.«یحیی» حکیم بشود و جراحی. «محمدعلی آقا» معدن شناس و هرگونه معادن را آب کردن و از همدیگر به سهولت جدا کردن، اسباب زراعت یاد گرفتن، بلورسازی و دوربین سازی و ساعت آموختن. انشاالله مبارک است.

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.