رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دورنمایی از طهران در اواخر دوره قاجار از روی بام شمس العماره

عکاس مخصوص همایونی«عبدالله قاجار»سنه 1315

اشتراک گذاری

ارسال نظر