رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خیابان باغ دوشان تپه رو به سردر شیرخانه انداخته شد که در اواخر شعبان 1307 از سرخ حصار به دوشان تپه تشریف آورده، باز شب مراجعت به سرخ حصار فرمودند

اشتراک گذاری

ارسال نظر