رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل ، سازنده فرانسه جدید

«دوگل» یک فرانسه جدید می سازد

«دوگل» مانند همیشه، هدفمند و پویاست و اکنون در شمار یکی از چند رهبر با تجربه جهان است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر