رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل در حال سخنرانی

«ژنرال دوگل» در سخنرانی خود در مورد آزادی الجزایر چنین گفت: بهتر از هر زمان دیگر می بینم چه کاری باید انجام شود، کمتر از هر زمان دیگر شک دارم که رسیدن به این مهم بر عهده من است. اما به اندازه همیشه به کمک فرانسوی ها نیاز دارم

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر