رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل در حال سخنرانی

«دوگل» در اوج هیجان در حال سخنرانی است

«دوگل» با حالتی پیروزمندانه، در حالی که زیر صلیب لورین در توراستانی است ، شکوه و جلال خود را به نمایش می گذارد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر