رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل در شانزه لیزه

«ژنرال شارل دوگل» که «فرانسه ی جنگنده» را در جنگ نگاه داشته بود ، در 26 آگوست 1944 در خیابان شانزه لیزه  قدم می زند. او در ماه ژوئن 1940 با تسلیم شدن مابقی نیروهای فرانسه مخالفت کرده بود و فرانسه ی ویشی او را خائن می دانست. [ دولت ویشی به حکومت فرانسه در فاصله سال های 1940 تا 1944 به رهبری مارشال پتن گفته می شود که بر بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت. ]  سر و کله زدن با این مرد مغرور برای هیچ یک از متحدان بریتانیایی و آمریکائی راحت نبود . اما اعتقاد او به آرمان خود و عزمش برای رهبری ملّت مقاوم خود ، شایسته ی بیشترین احترام است .

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر