رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل و موسولیر

«ژنرال دوگل» و دریاسالار «موسولیر» در 14 ژوئیه 1940

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100