رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل و نخست وزیر بلژیک

«ایسکنز» نخست وزیر بلژیک در کنار« ژنرال دوگل» ، 13 دسامبر 1960 در پاریس

«دوگل» درباره این دیدار گفته بود قصدش این است که تمام کشورها را در پاریس گرد هم آورد تا فرانسه بتواند پیشنهادهای خود را در چارچوبی متناسب با موضوع ادامه دهد.

از کتاب «پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟»

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر