رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دو تلگراف از سپهسالار اعظم وزیر جنگ به محمدولیخان تنکابنی درباره سرکوب مشروطه خواهان

تلگراف از «سپهسالار اعظم و وزیرجنگ وقت، امیربهادرحسین پاشاخان قراچه داغی» به «سپهدار اعظم محمدولی خان تنکابنی» در سرکوب مشروطه خواهان

از طهران به باغ صاحبدیوان

خدمت ذیشرافت جناب مستطاب اجل امجد اکرم، سپهداراعظم، امیرتومان دام اقباله

راپورت تلگرافی جناب مستطابعالی را از لحاظ انوراقدس ملوکانه ارواحنا فداه گذرانیده، فرمودند:« به سپهدارجواب بنویس شما که از دربار ما مامورشدید، از نیّات مامطلع هستید.» جواب را(با)تلگراف مفصل به حضرت اشرف والآ ایالت کبری دامت شوکته، فرموده اند.

هرقسم دستورالعمل می دهند، باید رفتارنمائید؛ اردو هم البته می دانید که به چه قِسم حرکت کرده وبه زودی خواهد رسید. باز هم(نیرو)لازم داشته باشید، مضایقه نخواهد شد؛ تنخواه هم از بابت قشون می رسانم؛ تعجب می کنم بااین استعداد که دارید، مثل حضرت والا صاحب اختیار و مثل حضرتعالی سردار بااقتدار، ازترتیب کارها هم که مطلع، می دانید که یک مملکت (را)برای شهری ازدست نخواهند داد!! هرکس تمکین به اوامر مقدسه  که در حقیقت رواج دین احمدی، ارواح العالمین فداه است، کرده؛ باید درامان باشد، هرکس تخلف کرد، به جزایرشد(تبعیدمی شود)؛ حجج اسلام که محض شریعت مطهره و دولتخواهی ازهمه چیزگذشته اند ملاحظه آنها لازم است. همه روزه راپورت بدهید —

سپهسالاراعظم ؛

به تاریخ۲۴ شهر رجب سنه۱۳۲۶

تلگراف «سپهسالار امیربهادر وزیرجنگ» به «میرزا ولی خان تنکابنی» درقالب تهدید و التماس جهت سرکوب نیروهای مخالف دولت دو ماه بعد از به توپ بستن مجلس

از طهران به باغ(باغشاه)

خدمت ذیشوکت جناب مستطاب اجلّ اکرم افخم، آقای سپهداراعظم امیرتومان دام اقباله

می دانید این بنده عرائض خود را بدون ملاحظه عرض می کنم، برادر!! هرگاه تا فرداعصر کار از پیش نبرید،به کلی بی آبرو می شوید!! تمام خارجه و داخله شنیده اند و بلکه خوانده اند: ماکوئیها هم که امروزحمله کرده،چطور شد اردوی دولتی(برای مقابله) حرکت نکرده اند؟!! دو روز زیاده تر از ماه شعبان نمانده، نمی دانم چه علت(کوتاهی)شد؟! ‌به حقیقت ولایت مطلقه(امام علی ع) ارواح العلمین له الفداء(قسَم که) گمان بد به حضرت اشرف والا(احتمالاً نظام السلطنه مافی)دامت شوکته وحضرتعالی نمی رود؛ سبب تاخیر را نمی شود به یک چیزی حمل کرد! به هر قِسم می دانید انشااله تا فردا(فکر مرا)آسوده فرمایید، می ترسم تاخیرشود! استعداد (نفرات وتجهیزات)که دارید، پس منقلب کنید(بچرخانید به سمت مهاجم)، به جان عزیزت سی هزار تومان به بانک امروز تحویل شد، آسوده خاطر باشید، از بابت پول، این بنده نمی گذارد معطل بمانید–

سپهسالار اعظم

به تاریخ شب ۲۸ شهرشعبان ،۱۳۲۶

اشتراک گذاری

ارسال نظر