رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رجال دوران قاجار

در دوران قاجار چنین عکس هایی به وسیله عکاسان عمومی برداشته نمی شد و اکثر عکس هایی که وجود دارد توسط خویشاوندانی که دوربین عکاسی داشته اند، گرفته شده است

زنان آن دوره حاضر نمی شدند که در برابر دوربین عکاس نامحرم بنشینند. پنج فرزند از شش فرزند باقیمانده از فتحعلی شاه در سال 1310 هجری قمری: از راست: ردیف بالا «جهانسوز میرزا امیرنویان»، «احمدمیرزاعضدالدوله»، ردیف پایین «مرصع خانم»، «خرم بهار خانم»، «ماه باجی خانم»

اشتراک گذاری

ارسال نظر