رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مدرسه مبارکه دارالفنون- دارالخلافه ناصری«عبدالله قاجار»

از راست:«حاجی رستم خان»سرتیپ دوم-«نورالله خان» آجودان

اشتراک گذاری

ارسال نظر