رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«ابراهیم حشمت طالقانی» مشهور به«دکتر حشمت» و ملقب به «حشمت الاطباء» و «سردار حشمت»، فرزند«عباسقلی» و  از سران نهضت جنگل بود که از آغاز تشکیل این نهضت با آن همکاری می‌کرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر