رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دکتر لودویک ارهارد

او همیشه مانند چرچیل سیگار برگی بر لب دارد

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100