رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دستخط و امضای«دکتر مصدق» روی عکس اهدایی به سازمان کارگری جبهه ملی-1341 خورشیدی

این عکس در زندان لشکر 2 زرهی به سال 1333 گرفته شده است 

عکس و توضیح: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر