رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیدار خروشچف از آمریکا

«نیکیتا خروشچف» در سال 1959 دیداری از مزارع و شهرهای آمریکا داشت. «آیزنهاور» رییس جمهور وقت آمریکا یک غاز به او هدیه داد و اینطور که در عکس دیده می شود، این کار باعث سرگرمی و خنده حاضرین شده است. 

اشتراک گذاری

ارسال نظر