رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیدار سر پرسی کاکس با صولت الدوله

دیدار«سر پرسی کاکس» با«صولت الدوله قشقایی» رییس ایل قشقایی

افراد نشسته روی صندلی از چپ:«کلنل فریزر هانتر»-«کلنل اورتون»-«ژنرال سر پرسی کاکس»-«صولت الدوله»-«کلنل گاش»-«علیخان» برادر«صولت الدوله» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر