رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیدار مائو با استالین

در سال 1949 «مائو»نفر سوم از چپ با« استالین»نفر سوم از راست در مسکو دیدار کرد. «مارشال بولگانین»و «والتر اولبریخت» نیز در این عکس دیده می شوند.

برگرفته از کتاب «قرن»، «ریچارد اشلگمن»

اشتراک گذاری

ارسال نظر