رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دیدار هایله سلاسی از قصر هایدلبرگ

«هایله سلاسی» از قصر هایدلبرگ دیدار می کند

امپراتور اتیوپی «هایله سلاسی» که در حال حاضر در بادن اقامت دارد، دیروز به قصر معروف هایدلبرگ رفت. صدها توریست از همه جای جهان دور امپراتور جمع شدند، در حالی که او بیهوده سعی داشت شناخته نشود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر