رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ذوالفقارخان مهندس

«ذوالفقارخان مهندس»

شاگردان نظام که در رشت 1287«میرزاعبدالوهابخان»نایب الوزاره حکمران مقرر داشته 

«ذوالفقارخان تالش دولابی»نخستین و قدیمی ترین نقشه شهر رشت را در سال 1249 هجری شمسی تهیه کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر