رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رئیس جمهور کندی در جمهوری فدرال

 

در این عکس صدراعظم آلمان و وزیر دفاع آلمان پشت سر «جان .اف کندی» ایستاده اند

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100