رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رابرت کندی پای تلفن

او در حال صحبت تلفنی با برادرش جان است. در پس زمینه عکس، یکی از دو نقاشی نمادینی دیده می شود که دفتر کار بزرگ دادستان کل ایالت متحده را می آراید.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100