رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رابرت کندی در دفترش

در دفتر خصوصی او به اتاق منشی اش باز می شود. دادستان کل تقریباً کم قدم می زند و معمولاً در همین حالتی است که در عکس دیده می شود.

 

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100