رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رابرت کندی در حال تفکر

او با آستین های تا خورده در دفترش راه می رود و به کار فکر می کند

این ظاهر غیر رسمی او با اقتدار دادستان کل ایالت متحده در تضاد است.

 

 

 

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100