رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رادیوی آلمانی

آگهی فروش رادیو تفاگ ساخت آلمان

رادیو تفاگ

ساخت معظم ترین کارخانجات رادیوسازی آلمان- مدل های 1940 وارد شد- دارای 6 و 11 لامپ برای هر دو جریان برق

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر