رفتن به محتوا رفتن به فوتر

راه دشوار پیشرو

سربازان لشکر 82 هوا برد ایالات متحده آمریکا

در جریان ضد حمله  آمریکا ، راه خود را از میان برف انبوه می گشایند و به  پیش می روند. آنچه که  رخ داد ، نبرد سختی بود. بیشترین تلفات آمریکا در طول یک ماه  یعنی ژانویه 1945 در طول نبرد در شمال غربی اروپا در همین نقطه روی داد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر