رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رضا خان در میدان مشق

شخص ایستاده نفر سوم از سمت راست با کلاه سفید بر سر «رضاشاه» است

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100