رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رضا خان شصت تیر

رضا خان شصت تیر (شصت تیر یک اسلحه ای بود که به توالی شصت تیر از آن رها می شود) رضا خان به دلیل مهارت لازم از مسلسل با عنوان رضا خان شصت تیر شناخته می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100