رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رهبران ویت کنگ

خانم «نگویان تای دین» ، عضو کمیته مرکزی جبهه ملی آزادی ویتنام جنوبی _ رئیس اتحادیه آزادی زنان ویتنام جنوبی _ قائم مقام نیروهای نظامی ویتنام جنوبی

اشتراک گذاری

ارسال نظر