رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رهبران ویت کنگ

 

«هیون تن فات» ، معاون و دبیر کل کمیته مرکزی جبهه ملی آزادی ویتنام جنوبی _ دبیر کل حزب دموکراتیک ویتنام جنوبی . «هیون تن فات» مهندس معمار بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر