رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رهبران و جنگجویان ویت کنگ

«یبی آله او» ، معاون کمیته مرکزی جبهه ملی آزادی ویتنام جنوبی ، در این عکس دیده می شود

اشتراک گذاری

ارسال نظر