روزنامه دولت علیه ایران

روزنامه دولت علیه ایران

پنجشنبه 14 جمادی‌الاخر 1280 ق،

برابر با تنگو زئیل

این آگهی دولتی که به امر ناصرالدین شاه در روزنامه دولت علیه ایران منتشر شده، مربوط به زمانی است که شاه به فراموشخانه‌ی ملکم خان و اعضای آن مشکوک شد و دستور انحلال آن را صادر کرد. میرزا ملکم خان ارمنی، ملقب به ناظم‌الدوله با کسب اجازه از ناصرالدین شاه در سال 1275 یا 76 ق، «فراموشخانه» را تأسیس نمود و شاه ریاست افتخاری آن را قبول کرد. به زودی گروهی از دانش آموختگان دارالفنون و شاهزادگان به این جمعیت پیوستند، اما چند سالی که گذشت، جاسوسان به ناصرالدین شاه رساندند که در آن جمعیت مذاکراتی می‌شودکه با مصالح سلطنت جور در نمی‌آید و شاه در 14 جمادی‌الآخر 1280ق دستور تعطیل فراموشخانه را صادر کرد. شاه در دستخط خود اعضای فراموشخانه را «اجامر و اوباش» نامید و اعضای آن را در صورت ادامه فعالیت از غضب دولت ترسانید و به مجازات تهدید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *