رفتن به محتوا رفتن به فوتر

پیروزی ارهارد

 

روزهای بارانی، روزهای پیروزی صدراعظم جدید آلمان در هنگام ورود به محل کار خود

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100