رفتن به محتوا رفتن به فوتر

روز می در مسکو

روز می در مسکو

دسته چتر بازان که جزو نیروهای برجسته شوروی هستند، با سلاح های خودکار، به مناسبت روز می، رژه چشم گیری در میدان سرخ مسکو برگزار می کنند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر