رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رژه ارتش اندونزی

رژه ارتش اندونزی در برابر دکتر سوکارنو رئیس جمهور آن کشور

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100