رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رییس دارالفنون

«جعفر قلیخان هدایت»

او از سال 1292 تا 1299 هجری قمری علاوه بر ریاست دارالفنون، سمت نیابت وزارت علوم و معارف را نیز عهده دار بود.در سال 1302 هجری قمری از طرف شاه به لقب«نیر الملک»مفتخر گردید و در سال 1313 برحسب استدعای«مخبرالدوله»برادرش وزیر داخله، وزیر علوم شد.«نیرالملک» در دوره مشروطه در سال 1325 هجری قمری در کابینه اول«میرزا احمدخان مشیر السلطنه»یک ماه و اندی وزیر علوم و اوقاف بود و پس از آن دیگر شغلی نپذیرفت  و در سال 1333 در هشتاد و شش سالگی چشم از جهان فرو بست.

اشتراک گذاری

ارسال نظر