رفتن به محتوا رفتن به فوتر

رییس و جمعی از نمایندگان مجلس

در ردیف اول نفر پنجم از راست: «آقای سیدمحمدرضا مساوات»، نماینده تهران- نفر ششم: «آقای سیدحسن مدرس»، نماینده تهران- نفر هفتم: «آقای موتمن الملک»، رییس مجلس

اشتراک گذاری

ارسال نظر