رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از جمله زیورهای مرصع گرانبها و نایابی که روی لباس پادشاهان،خودنمایی می کرد. این زیور شباهت زیادی به«دریای نور»دارد و چنان که گفته شده، در اواخر قرن نوزدهم ساخته شده است.  

اشتراک گذاری

ارسال نظر