رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سخنان شارل دوگل

ژنرال دوگل در تاریخ 18 ژوئن سال 1943 اظهار داشت: امپراتوری به نوبه خود کاملاً درک کرده است که چه چیزی در معرض خطر است و نتیجه آن چیست. بهترین اثبات این است که ما اینجا هستیم، من و شما همه یکسان فکر می کنیم و همه یک چیز می خواهیم. علی رغم دروغ هایی که دشمن و برخی بازی های ظریف در تقسیم بندی هایی که در سرتاسر جهان به چشم می خورد و از آزمایشگاه های گوبلز سرچشمه می گیرد، در اینجا ساعت به ساعت یک حرکت گشترده واحد اتفاق می افتد که ما قبلاً‌ مشابه آن را در یادبود جنگ الجزایر دیده ایم.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر