رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سربازان سلطنتی یمن

در این عکس ردیفی از تانکهای سلطنتی در مراسم رژه در صحرا دیده  میشوند

اشتراک گذاری

ارسال نظر