رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سردار اسعد با سران بختیاری

عکسی از«سردار اسعد»با سران بختیاری پیش از کودتا

کودکی که در سمت راست عکس دیده می شود،«سپهبد تیموربختیار»است.او در کودتای 28 مرداد مشارکت داشت و بعد از کودتا فرماندار نظامی تهران شد. به دلیل جاه طلبی هایی که داشت، از کار برکنار گردید و بعد از خروج از ایران، یاغی شد و برای ساقط کردن شاه با مخالفان سلطنت، همکاری کرد. سرانجام به وسیله عوامل سازمان امنیت ایران در شکارگاهی در مرز ایران و عراق به قتل رسید.

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر