رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سردار و سالار ملی در کنار هم

از راست نفر چهارم: «آقای ستارخان»، سردار ملی- نفر پنجم:« آقای باقرخان»، سالار ملی- نفر ششم: «آقای صدرالعلما»، نماینده خراسان- نفر هفتم: «آقای متین السلطنه»، نماینده خراسان و نایب رییس مجلس شورا

اشتراک گذاری

ارسال نظر