رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سخنرانی انتخاباتی سروینستون

چرچیل شب گذشته ، در کمپین انتخاباتی ،نخستین سخنرانی خود را انجام داد

او گوش خود را تیز می کند تا سوالات مطرح شده در انتهای سالن را بشنود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر