رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چرچیل در راه خانه

در زمان انتقال چرچیل از بیمارستان، پلیس برای حفاظت از او سدّی درست می کند

او پس از 54 روز بستری بودن ، بیمارستان را ترک می کند.

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100