رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان احمد اول

«سلطان احمد اول» 

چهاردهمین سلطان عثمانی به ساختن بناها و مساجد، معروف بود که مشهورترین آنها مسجدی در استانبول است، به نام خودش و از نمادهای هنر معماری اسلامی محسوب می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر