رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان احمد سوم

«سلطان احمد سوم» 

او در بلغارستان زاده شد و پس از شورش و خلع برادرش«مصطفی سوم» به سلطنت رسید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر