رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سلطان سلیم»  ملقب به «یاوز» 

«سلیم» پس از کشتن ولیعهد و یکی دیگر از برادرانش، پدر خود را با کودتا از سلطنت خلع کرد و سلطان امپراتوری عثمانی شد. او در مدت سلطنت هشت ساله خود، وسعت سرزمین عثمانی را از ۲٫۳۷۵٫۰۰۰ کیلومتر مربع به ۶٫۵۵۷٫۰۰۰ کیلومتر مربع رساند. لقب او در تاریخ عثمانی،«یاووز» به معنای بُرنده، قاطع و ثابت قدم است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر