رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلطان محمد پنجم

«سلطان محمد پنجم» 

او سی و پنجمین سلطان امپراتوری عثمانی و در امور کشورداری، بی تجربه و نااگاه بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر