رفتن به محتوا رفتن به فوتر

سلمانی در کوچه و بازار!

عکسی از زندگی مردم در طهران، در قدیم الایام مردم در کوچه و خیابان اصلاح موی خود را به سرتراش! می سپردند

سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی- که ما اندر دیار خود، سری داریم و سامانی

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر