رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«میرزا سلیمان خان میکده»

«میرزا سلیمان خان میکده»متولد سال 1247 هجری شمسی و پسر«میرزاعلی مستوفی آشتیانی» متخلص به«میکده» بود.«میرزا سلیمان خان» پیش از دوره مشروطیت، مستوفی اول و سررشته دار کل وزارت لشکر بود. در وزارت دارایی داخل شد و با«حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمین»‌ناطق معروف، خصوصیت کامل داشت. در سال 1326 قمری پیش از بسته شدن مجلس شورای ملی چون معاون وزارت جنگ و رییس یکی از انجمن ها به نام«انجمن برادران دروازه قزوین»بود و آن انجمن، معروفیتی به مشروطه طلبی داشت، برحسب امر«محمدعلیشاه»، دستگیر شد و چند ماه در زندان باغ شاه بسر برد. پس از فتح تهران به سال 1327 قمری و تشکیل حکومت جدید، بعد از چند ماه به معاونت وزارت مالیه منصوب و در سال 1329 قمری حاکم اراک شد. در سال 1333 معاون وزارت داخله گردید و در همین شغل بود که در ابتدای جنگ بین الملل اول به واسطه حرکت قشون روس از قزوین به تهران با عده ای به خارج از ایران مهاجرت کرده و در اسلامبول متوقف شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.